Kayacion CF、CF-L Colors

   
· Kayacion CF Colours : 60℃染色用活性染料

Kayacion
布样
染色浓度
(%o.w.f)
溶解度
(g/L)
20
耐光牢度
汗耐光牢度
盐素水(耐氯)牢度10ppm
JIS
ATTS
Alkali
Alkali
Yellow CF-3R 150
 
2.0
100
4
4-5
4-5
4-5
Brown CF-4R 150
 
2.0
100
3-4
3-4
2
3-4
Red CF-3B 150
 
2.0
100
4
3-4
2
4-5
Blue CF-G 150
 
2.0
90
4
3
1-2
3-4
Brill.Blue CF-R 150
 
2.0
90
4
4-5
3-4
2
Navy CF-B
 
4.0
80
3-4
3
2
3-4
Grey CF-2B 150
 
2.0
100
3-4
3-4
1-2
3-4
Black B 150
 
4.0
100
3-4
4
2
3-4
Black RG
 
8.0
100
4
4
2
3-4
Black CF-BG
 
8.0
100
4
4
2
3-4
Black CF-R
 
8.0
100
4
4
2
3-4
Black CF-KR
 
8.0
100
4
4
2
3-4

· Kayacion CF-L Colours :汗耐光牢度符合ATTS规格的60染色用活性染料

Kayacion
布样
染色浓度
(%o.w.f)
溶解度
(g/L)
20
耐光牢度
汗耐光牢度
盐素水(耐氯)牢度10ppm
JIS
ATTS
Alkali
Alkali
G Na Yellow CF-3GL
 
2.0
100
3
3-4
4
4-5
Yellow CF-3RL
 
2.0
100
4
4-5
4-5
4-5
Red CF-BDL
 
2.0
100
4
4-5
4
3
Red CF-4BL
 
2.0
100
4
4-5
3-4
3-4
Blue CF-2RL
 
2.0
100
4
4
3
2
Blue CF-BL
 
2.0
100
4
4
3
2
Navy CF-GL
 
2.0
100
4
4-5
2-3
3-4

 
 
 
·染料的特点
Kayacion CF Colours:  
1.   棉用60℃中温双活性染料                   2.三原色同步上色,配伍性极佳
3.   对温度、浴比、盐的变化影响小              4.扩散匀染性好,重现性好
5.   高耐氯(盐素水)牢度                      6.生产中的适用性高,可以用于轧染。
(其中Kayacion Black CF-BG有卓越的洗净性) 
 Kayacion CF-L Colours
1. 日本化药新开发的超级汗耐光的60℃中温双活性染料,符合日本ATTS格所要求的汗耐光牢度
2. 保留了Kayacion CF Colours染料的优点:三原色的上染性能(力、反)一致,是浴比、盐浓度等条件依性小的染料
 
友情链接:

COPYRIGHT @ 2016 无锡先进化药化工有限公司  Allrights Reserved.

苏公网安备 32020502000437号

苏ICP备11042700号-1